We have id 0 and page 0
CrowdCreation platform
U bent nu met het platform CrowdCreation bezig. Dit is een prototype, maar uw informatie kan ook worden doorgegeven aan het team. Zo krijgt u een indicatie hoe dit platform zou werken, en tegelijkertijd kan u uw mening over het platform geven. Meer informatie...
Catharinaplein
Het Catharinaplein ligt in het centrum van Eindhoven, tussen de winkels en horecazaken op Stratumseind. Het plein is 10 jaar geleden door de gemeente gerenoveerd. In dezelfde periode is door een projectontwikkelaar een groot nieuw pand langs het plein ontwikkeld. De verhuur van dit pand loopt niet goed, en de projectontwikkelaar heeft veelvuldig te maken met leegstand. Om de leefbaarheid van het plein te verhogen is de projectontwikkelaar een initiatief gestart om het plein te vergroenen. De initiatiefnemer wil dit samen met lokale stakeholders oppakken, de drie belangrijke stakeholders in het gebied zijn: Gemeente Eindhoven, Ondernemersvereniging, Bewoners verenigd in VVE/VVH Meer informatie...
De Hurk
De Hurk is een bedrijventerrein met veel verhard oppervlak, zijnde grote bedrijfshallen en parkeervakken. De initiatiefnemers willen het bedrijventerrein aantrekkelijker maken om te verblijven en te bewegen (bijv. een ommetje maken). Zij kijken daarbij ten eerste naar de gemeente om de openbare ruimte (bijv. wegen) te gaan vergroenen. De ontsluitingswegen liggen van perceelgrens tot perceelgrens vol met kabels en leidingen. Dit bemoeilijkt het planten van bomen. Meer informatie...
Het Ven
De wijk Het Ven is in de periode 1935 tot 1970 tot stand gekomen en de stedenbouwkundige opzet is te typeren als een traditionele tuinwijk met gesloten bouwblokken. In totaal staan in Het Ven 2000 woningen, ongeveer gelijkelijk verdeeld over huur- en koopwoningen. Ruim 40% van de woningen zijn in het bezig van woningcorporaties. Het Ven is een nationale proefprojectlocatie voor de energietransitie. In 2030 moeten alle woningen aardgasvrij zijn. De wijk wordt getypeerd als een sociaal niet heel sterke wijk. De lokale woningcorporaties maken hoge kosten voor het aardgasvrij maken van hun woningen. De corporaties zouden graag zien dat hier een investering vanuit de gemeente in het vergroenen van de wijk tegenover komt te staan. Vandaar dat zij een initiatief zijn gestart voor meer groen in Het Ven. Meer informatie...