We have id 15 and page 1
Het Ven
De wijk Het Ven is in de periode 1935 tot 1970 tot stand gekomen en de stedenbouwkundige opzet is te typeren als een traditionele tuinwijk met gesloten bouwblokken. In totaal staan in Het Ven 2000 woningen, ongeveer gelijkelijk verdeeld over huur- en koopwoningen. Ruim 40% van de woningen zijn in het bezig van woningcorporaties. Het Ven is een nationale proefprojectlocatie voor de energietransitie. In 2030 moeten alle woningen aardgasvrij zijn. De wijk wordt getypeerd als een sociaal niet heel sterke wijk. De lokale woningcorporaties maken hoge kosten voor het aardgasvrij maken van hun woningen. De corporaties zouden graag zien dat hier een investering vanuit de gemeente in het vergroenen van de wijk tegenover komt te staan. Vandaar dat zij een initiatief zijn gestart voor meer groen in Het Ven.

Project status
Strategiebepaling

Acties
uw belangen
uw kansen en bijdragen
Informatiedag
Dinsdag 7 Mei 2019 - Van Abbemuseum, Eindhoven.