We have id 12 and page 1
De Hurk
De Hurk is een bedrijventerrein met veel verhard oppervlak, zijnde grote bedrijfshallen en parkeervakken. De initiatiefnemers willen het bedrijventerrein aantrekkelijker maken om te verblijven en te bewegen (bijv. een ommetje maken). Zij kijken daarbij ten eerste naar de gemeente om de openbare ruimte (bijv. wegen) te gaan vergroenen. De ontsluitingswegen liggen van perceelgrens tot perceelgrens vol met kabels en leidingen. Dit bemoeilijkt het planten van bomen.

Project status
Strategiebepaling

Acties
uw belangen
uw kansen en bijdragen
Informatiedag
Dinsdag 7 Mei 2019 - Van Abbemuseum, Eindhoven.